Cong ty xuat khau lao dong thì chỉ được phép thu phí nhất định theo hợp đồng khi muốn đưa thực tập sinh đi Nhật Bản. Chúng tôi nghiêm cấm các bộ sưu tập của các hành động trước của bất kỳ loại cho các học viên.

 

Thị trường bất lợi gần đây đã cử người đi thuc tap sinh Nhat Ban trong nhiều phát triển và mở rộng xuất khẩu lao động sang. Đặc biệt, số lượng các chi phí thực tập sinh Việt bị các công ty thu phí quá cao so với quy định chung. Nhiều công nhân tại Nhật Bản đang phải gánh chịu chi phí chuẩn bị tập thể dục đăng ký. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật thực tập sinh có một hợp đồng làm việc cho các năm trước tăng tỷ lệ học viên bất hợp pháp.

Cựu chiến binh bộ trưởng lao động là nguyên nhân của hiện tượng này, năng lực cán bộ là do số lượng các công ty mà không nắm vững các quy định của pháp luật theo cách này mà không có pháp luật và tổ chức của Việt Nam và Nhật Bản có thực tập sinh Nhật Bản. Một số công ty sẽ yêu cầu trước không đầy đủ hoặc trước khi đi đầu tư vào thị trường, giáo dục lao động cho đào tạo công nhân không phải là một sự đầu tư cơ sở phù hợp. Sự lựa chọn về chất lượng của một số công ty là không tốt. Một số công ty không xử lý các bộ sưu tập số lao động của các chất trung gian, lao động không kiểm soát được. Hoặc thiết lập các điểm trung tâm của quản lý cho một số công ty, bao gồm cả học viên ở Nhật Bản, nhưng điều này là, các cơ sở này là thực hiện không đúng các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, tình trạng cạnh tranh lành mạnh giữa các cong ty xuat khau lao dong Nhat Ban đang làm giảm lợi nhuận của người lao động để có được các hợp đồng, đưa các thực tập sinh đến Nhật Bản. Mặt khác, các thông tin pháp luật Nhật Bản trên lợi thế tổ chức cất của công ty thực tập ở bên ngoài các cá nhân.

Bạn có thể thấy, những vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng của sự nổi tiếng, cũng như các thị trường xuất khẩu của Nhật Bản. Điều này cho để khắc phục tình hình công ty hiện nay là để phản đối một tác động tiêu cực lâu dài cân đối, không phụ thuộc vào đề nghị trong thời gian một năm xa đưa các học viên ở Nhật Bản không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông cho người lao động hoạt động nước ngoài, một rõ ràng không xảy ra liên quan đến người lao động mà không có một thỏa thuận, nó đặt một thực tập sinh Nhật Bản bình luận.

Các công ty phải có kiến ​​thức và chuyên môn cần thiết giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp tại Nhật Bản những kiến ​​thức nhiệm vụ cần thiết. Các doanh nghiệp phải phù hợp với các quy định của chương trình để nâng cao kiến ​​thức cần thiết cho nhân viên trước khi đi làm việc ở nước ngoài, các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo của công ty của Nhật Bản, các lớp học giáo dục để đáp ứng các yêu cầu của thực tế, ký túc xá, cho đủ số lượng thực tập sinh trong phòng ăn và cơ sở để phân bổ một học viên khu vực riêng biệt.

Các công ty nên một thỏa thuận hợp tác cho các thực tập sinh có thể gửi và nhận được tổ chức hợp pháp tại Nhật Bản.  Các học viên yêu cầu sau khi tình trạng cư trú của Nhật Bản được cấp cho dự án đưa vào học viên thực tập sinh tại Nhật Bản và đã ký một hợp đồng, và bây giờ thu một khoản phí nhỏ. Chúng tôi nghiêm cấm các công ty xuất khẩu lao động thu phí tiền trước của các thực tập sinh.