1pl-2pl-3pl-4pl -5pl Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì

Hầu hết những người tham gia vào lĩnh vực Logistics hoặc liên quan đến chuỗi cung ứng đều đã nghe đến các thuật ngữ Logistics 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL. Những...