Smartphone của Vivo, Oppo, Vsmart có mức giảm nhẹ từ 500.000 đến hơn một triệu đồng.

Thể Loại: Số Hóa