Các mẫu iPhone 12 và Galaxy S21 đang được điều chỉnh giá bán, với mức giảm cao nhất hơn 8 triệu đồng.

 

Thể Loại: Số Hóa